Region Nordjylland udbyder ambulancetjeneste

Region Nordjylland har offentliggjort deres udbud af ambulancetjeneste og liggende samt hvilende patienttransport.

Når Region Nordjyllands kontrakt med Falck Danmark A/S om drift af ambulancetjenesten udløber i 2022, så vil den kommende leverandør skulle varetage opgaven på nye og andre betingelser. Det fremgår af det udbud af driften af ambulancetjeneste og den liggende/hvilende patienttransport, som regionen netop har offentliggjort.

– Vi går væk fra vores nuværende model, hvor leverandøren selv bestemmer placeringen af baser og fastlægger antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet af ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne, siger 1. næstformand i Regionsrådet, Lone Sondrup (V).

Man skifter altså fra den nuværende responstidsmodel til en såkaldt beredskabsmodel, og derudover skal ambulancetjenesten geografisk udbydes til de private leverandører i fire områder og dermed i fire delaftaler frem for ét samlet område som nu.

– Jeg håber på, at det vil få mange aktører til at byde på opgaven, da vi gør det mere attraktivt for nye aktører at give tilbud, når der er flere mindre delaftaler. Det viser erfaringer fra andre regioner, siger Lone Sondrup, som også fremhæver, at den øgede konkurrence forventeligt vil give lavere priser.

Gode redskaber skal sikre effektiv ambulancekørsel
Formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S), glæder sig over, at udbuddet nu er offentliggjort efter lange og grundige overvejelser om, hvordan man vil organisere fremtidens ambulancedrift i Region Nordjylland.

– Den nye model giver mere fleksibilitet ved, at vi fremover selv får det fulde ansvar for responstiderne og dermed muligheder for løbende at ændre i beredskabet. Jeg tror på, at vi vil få en række gode redskaber, der kan gøre ambulancekørslen endnu mere effektiv. Alt sammen skal gerne hjælpe med at nedbringe antallet af for lange responstider til gavn for de nordjyske borgere, siger han.

De nye kontrakter forventes indgået primo 2021.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top