Region Nordjylland ser på jordforurening i Thy Mors

Region Nordjylland rydder op efter jordforurening og det sker dels gennem direkte oprydning, men også udpegning af steder, der skal undersøges for jordforurening. Tiltaget sker for at beskytte drikke- og grundvandet.I Thisted vil man foretage en udvidet forureningsundersøgelse på en maskinstation på Røjkærvej i Hurup og fortsætte allerede igangværende forundersøgelser på en tidl. maskinstation på Oddesundvej i Snedsted.

Man vil igangsætte afværgeprojekter – altså komme jordforurening i forkøbet hos en tidl. vognmand på Nyhåbsvej i Hørdum og samtidigt fortsætte igangværende afværgeprojekter på tidligere renserier på Ringsgade i Nykøbing samt Frederiksgade og Østerbakken i Thisted.

Og endelig overvåger Region Nordjylland lige nu en tidligere losseplads på Næssundvej samt to renserier på Aagade i Nygade i Nykøbing samt tre tidligere lossepladser på Vestergårdsvej i Bedsted, Adbølvej i Vestervig og Trapsandevej i Vang.

7 steder i Nordjylland fyr ryddet deres forurenede grund op. 18 andre steder udføres der afgrænsende undersøgelser for at vurdere jordforureninger, som kan udgøre en risiko på længere sigt.

Foto : Akut Miljø

Forfatter

Related posts

Top