Region Nordjylland rydder op efter jordforurening

I 2016 kan grundejere 7 nye steder i Nordjylland se frem til at få ryddet deres forurenede grund op. 18 andre steder udføres der afgrænsende undersøgelser for at vurdere jordforureninger, som kan udgøre en risiko på længere sigt.

Indsatsplan for Jordforurening 2016 er nu på plads 
Oprydningen af jordforurening sættes i gang som del af den årlige Indsatsplan for Jordforurening. Planen indeholder resultatet af den årlige prioritering af, hvor der udføres afgrænsende undersøgelser og afværgeprojekter i Region Nordjylland. Indsatsen sker de steder, hvor jordforurening udgør en risiko for grundvand eller menneskers sundhed.

– Vi har ikke penge til at rydde op på alle forurenede grunde i Nordjylland, så hvert år laver vi en prioritering. Derfor er det vigtigt, at vi først tager de grunde, hvor forureningen udgør den største risiko over for mennesker eller miljøet, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening og Råstoffer i Region Nordjylland.

Vandboring Nykøbing

Fokus på grundvand og rent drikkevand
Prioritering af Region Nordjyllands indsatser inden for jordforurening starter allerede, når regionen opsporer og kortlægger de grunde, hvor der er mistanke om, at jorden kan være forurenet. Derfor har Regionsrådet i 2015 vedtaget en strategiplan, der beskriver, hvordan regionen ønsker at prioritere de jordforureninger, der truer borgernes sundhed og miljøet.

Med strategiplanen er der sat et øget fokus på indsatsen over for grundvandet. Målet er, at vi hele tiden sætter ind, hvor problemerne er størst, og samtidig kan understøtte de aktiviteter, som foregår i kommunerne og hos vandværkerne for at sikre rent drikkevand til borgerne i Region Nordjylland.

Spildevand
6,8 mio. kr. til undersøgelser og oprydning 
I år vil Region Nordjylland gennemføre afværge på 7 nye grunde med jordforurening. Afværge vil sige, at forureninger i jorden fjernes fra steder, hvor der tidligere er konstateret forurening, så der ikke længere er en risiko for fx en bolig eller for det lokale vandværk.

Udover de nye afværgeprojekter, fortsætter Region Nordjylland 24 afværgeprojekter, som er igangsat tidligere.

Udover at fastlægge, hvor Region Nordjylland i 2016 vil rydde op efter forurening, indeholder indsatsplanen også en oversigt over, hvor Region Nordjylland vil udføre afgrænsende undersøgelser på grunde, hvor der tidligere er konstateret forurening. I 2016 sker der på i alt 18 grunde.

Region Nordjylland har i 2016 afsat 6,8 mio. kr. til de nye indsatser mod jordforurening, som vil blive sat i gang i løbet af foråret.

Forfatter

Related posts

Top