Region Nordjylland barsler med ny fødeplan

Hvordan kan vi fortsat udvikle gode forløb for fødsler i Nordjylland, som passer til den enkelte fødende? Det er et af de spørgsmål, som regionens politikere skal tage stilling til, når regionen begynder arbejdet med en ny fødeplan.

– Det er allerede i dag trygt og sikkert at føde på regionens fødesteder. Når vi begynder arbejdet med en ny fødeplan nu, er det fordi, vi fra politisk hold ønsker at se på området i forbindelse med den landsdækkende debat, der er i øjeblikket. Ligesom alt andet i sundhedsvæsnet udvikler fødselsområdet sig også, og vi ønsker at se på fremtidens omsorg for de fødende, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

På mødet i regionens forretningsudvalg tirsdag 2. marts bakkede politikerne op om at igangsætte arbejdet med en ny fødeplan, som bliver en systematisk gennemgang af fødselsområdet.

I 2018 kom Danske Regioner med udspillet ”Godt fra Start”, som handler om, hvordan regionerne fremover kan fastholde de gode takter, udvikle fødselsområdet og sikre, at flest muligt får en god start på livet og tilværelsen som familie. Det er den ramme samt kommende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som den nye plan skal spille ind i.

– Fødeplanen vil – ligesom i dag – have en lang række emner, vi skal omkring. Vi vil blandt andet have fokus på, at familierne skal have tilbud, der matcher deres behov, og vi har allerede i dag en række særlige tilbud, for eksempel til sårbare gravide. Vi skal også se på, hvordan vi fastholder og udvikler det gode samarbejde mellem jordemødre, hospitaler, kommuner og praktiserende læger, siger Ulla Astman.

Der har også for nylig været dialog mellem regionsrådsformanden og kredsformanden for Jordemoderforeningen i Nordjylland om det vigtige fokus på fødselsområdet.

Fødeplanen skal erstatte den eksisterende fra 2016, og arbejdet forventes at gå i gang efter sommerferien.

Der er tre fødesteder i Region Nordjylland:
– Aalborg Universitetshospital, Nord
– Aalborg Universitetshospital, Thisted
– Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top