Regeringen fastholder miljø-ambitioner med ny randzonelov

Et bredt flertal har i dag ændret randzoneloven.

Med lovændringen skal en række landmænd leve op til et øget krav om randzoner. Det gælder eksempelvis de steder, hvor der er mange offentlige grøfter og kanaler eller steder med 2-meter bræmme eller § 3 vandløb, der ikke er regelmæssigt vandførende.

Omkring 1. juli vil Miljøministeriet offentliggøre et kort over hvilke vandløb og søer, der skal have randzoner. På baggrund af dette kort beregner Fødevareministeriet det samlede randzoneareal, og laver et vejledende kort over randzonerne, der forventes offentliggjort omkring 1. august.

Ændringen af randzoneloven betyder, at lovpligtige randzoneareal falder fra omkring 50.000 til ca. 25.000 hektar.

Forfatter

Related posts

Top