Randzoneloven gælder stadigvæk

Selvom to landmænd i dag blev frifundet for at have overtrådt randzoneloven, så skal landmænd fortsat udlægge randzoner.

Byretten i Holstebro har her til morgen på basis af en konkret vurdering frifundet to tiltalte landmænd for overtrædelse af randzoneloven. Landmændene blev frifundet for overtrædelse af den gamle randzonelov fra 2012. Loven blev ændret i 2014.

Dagens dom ændrer derfor ikke på, at den nuværende randzonelov skal overholdes. Det betyder, at landmænd fortsat skal udlægge randzoner. NaturErhvervstyrelsen vil derfor fortsat kontrollere, om landmænd har udlagt de randzoner, som de ifølge loven har pligt til.

– Vi gennemgår nu dommens præmisser sammen med anklagemyndigheden, som tager stilling til, om vi vil anke sagen til Landsretten, siger Pernille Balslev-Erichsen, enhedschef for Jordbrugskontrol i NaturErhvervstyrelsen.

Randzonerne er til for at beskytte vandmiljøet. En randzone er en ni meter bred zone omkring bestemte søer og vandløb i det danske landbrug. Landmænd må ikke dyrke jorden i randzonerne og heller ikke sprøjte og gøde.

Forfatter

Related posts

Top