Randzonedom i Thy ankes ikke

Statsadvokaten har valgt ikke at anke dommen, hvor to landmænd blev frifundet for at have overtrådt randzoneloven. Randzoneloven gælder fortsat.

Sagen mod de to landmænd Povl og Christian Bojer fra Snedsted i Thy, der mandag 11. maj blev frifundet for at have overtrådt randzoneloven, bliver ikke anket. Det har Statsadvokaten i Viborg besluttet, og NaturErhvervstyrelsen, der i sin tid politianmeldte landmændene, er enig i den beslutning.

I den konkrete sag har retten lagt til grund, at uklarhederne i den oprindelige randzonelov skal komme de pågældende landmænd til gode, og det er Statsadvokatens opfattelse, at Landsretten ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan forventes at komme frem til et andet resultat, hvis sagen ankes.

NaturErhvervstyrelsen vil nu rette henvendelse til anklagemyndigheden i de enkelte politikredse og opfordre til, at sagerne efter den tidligere randzonelov trækkes tilbage.

– Byretsdommen slog fast, at randzoneloven gælder, og NaturErhvervstyrelsen håndhæver fortsat loven. Fremadrettet har vi fokus på de randzoner, der skal udlægges efter den nye lov fra 2014, og som vi også vil kontrollere efter, siger Anders Munk Jensen, kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen.

Forfatter

Related posts

Top