Rampe til kvart million letter adgangsforhold

Det bliver efter alt at dømme lettere at komme ombord på turskibet Bertha K., når der lægges til kaj i Nykøbing.

Morsø Kommune’s udvalg for Teknik og Miljø har nemlig sagt ja til at bevilge 250.000 kroner til en ny rampe.

Behovet for rampen har været der længe, fordi skibsdækket ligger betydeligt lavere end kajkanten. Derfor skal cykler, barnevogne, rullestole og gangbesværede løftes til og fra borde.

Den nye rampe, som også skal kunne bruges af andre skibe, ønskets etableret på en måde, så kajhøjden over en kort strækning reduceres med ca. 1 m.

Dermed bliver det muligt at køre cykler m.m. direkte ombord. Samtidig skabes der bedre og mere sikre adgangsforhold for alle passagerer.

Rampen skal nu drøftes på et møde i Økonomiudvalget og dernæst i kommunalbestyrelsen, som mødes næste gang på tirsdag i næste uge.

Foto: JK Shipping

Forfatter
Tags

Related posts

Top