Radio Limfjord i tæt samarbejde med TV2

Radio Limfjord har indgået et nyt banebrydende samarbejde med TV2 Nord og TV MIDTVEST med det formål at styrke såvel TV-stationernes som radioens dækning af Thy Mors området.

Den nye aftale er en del af den nye nyhedsstrategi, Radio Limfjord søsatte i maj, hvor stationen stiller sine radionyheder til rådighed på nettet samt finder plads til de mange nyheder, der ikke når med i radioen.

– vi arbejder efter en fempunktsplan på nyhedsområdet. Fase et var at revitalisere nyhederne og måden, vi tænker nyheder på. Den fase skulle vi egentlig først være færdig med efter sommerferien. Vi er nået så langt, at vi allerede nu kan tage hul på næste fase og det har været at få et samarbejde med TV2 Regionerne, fortæller Radiochef Allan Josefsen.

Win win for begge parter
De nye aftale betyder, at Radio Limfjord udveksler nyheder med de to regionale TV-stationer samt er deres ”ekstra øjne” på Thy Mors.

– vi er ikke i konkurrence om reklamekroner eller lignende og derfor var det naturligt for os at søge et samarbejde med de to regionale TV-stationer. Vi har stor respekt for de nyheder, de producerer og er glade for, at det er lykkedes os at få aftalen i hus. Det forpligter og det er vi helt på det rene med, siger Allan Josefsen.

Radio Limfjord er med sin placering i en lidt speciel nyhedsmæssig situation.

Man hører med til Region Nordjylland, hvorfor TV2 Nord er en vigtig partner. Omvendt føler Thy Mors, at man hænger mere sammen med Vestjylland og derfor er samarbejdet med TV MIDTVEST oplagt.

– vores nyhedsprofiler passer fint sammen og vi er glade for at have fået ekstra øjne og ører på Thy Mors. Radioens link mellem radionyheder og net, er utrolig spændende, siger Redaktionschef Niels Olsen på TV MIDTVEST og suppleres af kollegaen Jesper Christiansen på TV2 Nord:

– vi har en række af lignende samarbejder, som vi er rigtigt glade for og derfor ser vi også frem til samarbejdet med Radio Limfjord, siger han.

Det nye samarbejde er allerede en realitet.

Forfatter

Related posts

Top