Råstoffer til fremtidens byggeri skal sikres gennem øget bæredygtighed

Råstoffer som sand, grus, sten, kalk og ler er en ikke-fornybar ressource, og med den stigende efterspørgsel til byggeri og anlægsprojekter overalt i Danmark er det nødvendigt, at der findes nye måder at strække råstofferne længere, end vi gør i dag.

Region Nordjylland melder sig nu sammen med landets øvrige regioner klar til at gå forrest for at sikre en mere bæredygtig råstofforsyning i Danmark. Ambitionen er at bidrage til at løse en række centrale udfordringer omkring klimamål og knappe ressourcer samt lokale gener og arealkonflikter.

– Vi kan ikke blive ved med at indvinde råstoffer af den nødvendige kvalitet på traditionel vis. Slet ikke i nærområderne, tæt på hvor råstofferne skal bruges, og måske heller ikke tilstrækkelige mængder til fremtidige generationer i Danmark som helhed. Samtidig ved vi, at transport af råstoffer over større afstande både skaber gener lokalt og presser klimaet globalt. Derfor skal vi anvende alle råstoffer bedst muligt og ikke mindst øge genanvendelsen betragteligt, siger Mads Thomsen, som er formand for Regionsrådets Klima- og Miljøudvalg.

Stigende efterspørgsel
Blandt dem som ser muligheder i en mere bæredygtig råstofforsyning er Skovsted Grusgrav ApS ved Thisted. Virksomheden driver en traditionel råstofgrav, men er samtidig en af de få råstofvirksomheder i Nordjylland, som desuden har specialiseret sig i genanvendelse. Virksomheden nedknuser nemlig brugt beton og tegl og omdanner det til nyt materiale, der bl.a. kan anvendes som stabilgrus i byggeri og anlægsarbejde.

Det bliver til ca. 15.000 ton genanvendt materiale om året, hvilket blot er en brøkdel af de ca. 7 mio. ton sand, grus og sten som hvert år indvindes på traditionel vis ved at grave i jorden i Nordjylland. Men efterspørgslen på mere bæredygtige alternativer er stigende, og virksomheder som Skovsted Grusgrav har kapacitet til at øge produktionen.

– Flere og flere af vores kunder vil gerne have et mere bæredygtigt produkt, og samtidig har det genbrugte materiale en række egenskaber, som gør det særligt attraktivt i bygge- og anlægsbranchen. Bl.a. er knust beton nemmere at komprimere, og det bliver hurtigere kørefast end almindeligt stabilgrus. Så vi ville meget gerne øge vores produktion, hvis vi kunne finde mere brugt materiale at nedknuse, siger Henrik Thomsen, indehaver af Skovsted Grusgrav.

Netop en nemmere adgang til at genanvende råstoffer fra byggeri og anlæg er et af de konkrete ønsker fra landets regioner. For eksempel foreslås en kortlægning af mængden og kvaliteten af råstoffer i eksisterende byggeri, sådan at bygherrer får mulighed for at planlægge genanvendelse af byggeaffald ved senere nedrivning.

Læs mere om Danske Regioners udspil til fremtidens bæredygtige råstofforsyning HER.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top