Psykologerne rykker bag skærmen

Hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest tager man nu endnu et tiltag i brug for at forebygge smitte i forbindelse med psykologsamtaler.

– Vi har selvfølgelig forebygget efter alle gældende regler helt fra starten af COVID-19. I foråret kørte vi en del samtaler online, hvilket har fungeret godt for de klienter, der er trygge ved den form. Samtidig har vi ved de fysiske møder sørget for at følge alle myndighedernes anbefalinger om blandt andet afstand, afspritning og den seneste regel om mundbind, fortæller Heidi Laursen, der er en af Arbejdsmiljøcenter Midt-Vests tre psykologer.

Hun forklarer, at der efter sundhedsstyrelsens restriktioner blev stillet krav om, at der også skulle bæres mundbind det terapeutiske rum. Dette er blevet diskuteret blandt psykologer og bredt konkretiseret af Dansk Psykolog Forening, fordi det gav bekymring omkring den negative påvirkning, det kan have, når man ikke kan se hinandens ansigtsudtryk. Dialogerne går på, om det vil virke bedre for både psykolog og klienten, at man sidder på hver sin side at et plexiglas, og altså bedre kan se ansigtsudtrykkene.

– Vi er midt i en pandemi, som måske kommer til at vare længe endnu. Derfor vil vi gerne lade tvivlen komme både vores psykologer og deres klienter til gode, fortæller centrets direktør, Thomas Rosenkrands.

Mundbindet undgår man ikke helt ved de fysiske samtaler. Det er nemlig også et krav, at man ved ankomst hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest bærer mundbind og har det på indtil, man sidder på sin plads. Ønsker man at beholde det på under samtalen, må man naturligvis gerne det.

Både Thomas Rosenkrands og Heidi Laursen understreger, at der fortsat er mulighed for at gennemføre samtalerne online, hvis den enkelte klient foretrækker det.

Forfatter

Related posts

Top