Projekt skal bringe Mors på forkant frem mod 2030

Morsø Kommune er sammen med i alt 18 kommuner udvalgt til at deltage i kampagnen Yderområder på Forkant. Morsø Kommune har fået 250.000 kr. i økonomisk støtte, der skal hjælpe kommunen med at lave en langsigtet strategiplan frem mod år 2030. Strategiplanen skal tage udgangspunkt i kommunens udfordringer og potentialer og vise nye veje til en positiv omstilling.

Med Yderområder på Forkant-kampagnen inviterede KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og RealDania sidste år kommuner i yderområderne til at udvikle langsigtede strategiplaner for, hvordan der kan skabes en positiv omstilling og tilpasning af de danske yderområder.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen er glad for, at Morsø Kommune er blandt de udvalgte kommuner og fortæller, at det lokale arbejde vil fokusere på fire områder:

Kampagnen Yderområder på Forkant løber over en toårig periode fra 2015-2016. De endelige strategiplaner forventes færdige i starten af 2017.

Når projektet startes op vil Morsø Kommune samarbejde med flere forskellige parter og inddrage viden fra forskellige aktører som f.eks. DTU Aqua – Dansk Skaldyrscenter, Jesperhus Feriepark, Turistforeningen, Erhvervsrådet og lokale virksomheder, borgerforeninger og øvrige relevante foreninger for at danne det bedste grundlag til at træffe strategiske beslutninger ud fra vedrørende kommunens udvikling.

Forfatter

Related posts

Top