Projekt Nye Veje er godt i gang

Forsøgsprojektet Nye Veje, som skal skabe bedre patientforløb og lighed i sundhed for morsingboerne, er godt i gang.

Socialudvalgsformand Henning Sørensen fortæller, at der har været stor interesse fra borgerne som er kommet med ideer, der har været medvirkende til, at nye tiltag og forsøg er blevet sat i værk.

Blandt andet er der kommet større fokus på digitale løsninger i de situationer hvor man tidligere kunne risikere at skulle ud på en længere køretur for at få en samtale, et samarbejde om at få de mest sårbare borgere identificeret med højere livskvalitet til følge og fokus på barnets trivsel som har til formål at foretage en helhedsorienteret indsats for sårbare familier.

Henning Sørensen fortæller også, at mange flere tiltag vil blive forsøgt afprøvet i den 6 år lange forsøgsperiode.

I sommeren 2017 fik Region Nordjylland af Sundheds- og Ældreministeriet lov til at afprøve nye former for organisering og ansættelsesvilkår, der kan tiltrække læger, og som samtidig kan give borgerne bedre sammenhængende forløb i deres skift mellem den praktiserende læge, hospital og kommune.

LÆS OGSÅ:

Nye tiltag skal skabe bedre patientforløb på Mors

Forfatter

Related posts

Top