Prognose : Ingen ledige på Mors i 2020

Mange steder i Nordjylland bliver det svært at skaffe arbejdskraft de kommende år, og nogle steder kan man ligefrem forvente en ledighedsprocent på under tre, og så opstår der mangel på arbejdskraft, skriver Nordjyske.

Det fører til stigende lønninger, problemer med at få udført visse typer arbejde og øgede produktionsomkostninger. Værst ser det ud for Morsø og Læsø Kommuner, som forventes at have en ledighed på under 0 procent i 2020, ifølge en analyse, som Dansk Erhverv har lavet på basis af tal fra Danmarks Statistik.

Det skyldes den store jobvækst, Danmark har oplevet de senere år og, at befolkningen i stigende grad søger mod de større byer for at bo og arbejde.

– Vi fraråder ikke at etablere sig i Morsø eller lignende kommuner, men virksomheder skal gøre opmærksomme på sig selv, ikke kun lokalt, men også ud til områder med en gunstig befolkningsudvikling, siger Steen Bocian, økomom i Dansk Erhverv.

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top