Prøvefiskeri efter tobis giver ikke højere kvote

DTU Aqua har nu færdiggjort analyser af de sidste tre ugers såkaldte moniteringsfiskeri efter tobis. Og desværre viser resultatet, at kvoten ikke kan forhøjes. Det skyldes, at andelen af 1-årige tobis i fangsterne er meget lille. En forhøjelse af kvoten ville have krævet, at andelen af 1-årige tobis i fiskeriet var væsentlig højere.

– Ligeså tilfredsstillende det var, at vi fik etableret realtidsmoniteringen af tobis, ligeså nedslående er resultaterne af moniteringen. Jeg og erhvervet delte de samme forhåbninger om, at vi kunne have fået forhøjet kvoten, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat et arbejde med at give ministerets samarbejde med forskningsinstitutionerne et serviceeftersyn, og rådgivningsmodellen for tobis vil på ministerens foranledning nu blive en del af disse drøftelser.

– Samlet set er mit ønske, at vi får optimeret både rådgivning og forvaltningsmodel, således at vi får en mere stabil situation omkring tobiskvoten, siger Esben Lunde Larsen.

Forfatter

Related posts

Top