Praktikpladsrekruttering med stor succes

Syv nordjyske erhvervsskoler har siden 2017, via det EU-støttede projekt ’Den erhvervsfaglige vej til succes’, ydet en målrettet indsats for at skabe flere praktikpladser til erhvervsuddannelserne.

Oprindeligt var målet at etablere 600 nye praktikpladser, men allerede nu – ca. to måneder før projektperioden udløber – er mere end 1.200 nye praktikpladser i hus.

Projekt ’Den erhvervsfaglige vej til succes’ er et partnerskab mellem EUC Nordvest, TECHCOLLEGE Aalborg, Aalborg Handelsskole, EUC Nord, SOSU Nord, AMU Nordjylland samt Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG). Sammen har de syv erhvervsskoler søsat en række aktiviteter med henblik på at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og synliggøre de mange muligheder her indenfor – et projekt, der har modtaget EU-tilskud fra Den Europæiske Socialfond .

Aktiviteterne er mangeartede og tæller bl.a. fælles branding og markedsføringsmæssige tiltag, initiativer der skal lette overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse samt øget praktikpladsrekruttering.

Projektet rummer en række forskellige aktiviteter, fortæller projektleder Jane Holm Vinter:

I skrivende stund har intet mindre end 11.000 unge været igennem arbejdsmarkedsparathedsforløbet.

– Nogle er mere målbare end andre, og netop praktikpladsrekruttering er en af de aktiviteter, hvor effekten kan måles meget direkte. Allerede midt i forløbet måtte vi justere på måltallene for denne aktivitet, da tallene viste, at den øgede indsats virkede. Skolerne har gennemført flere tusinde virksomhedsbesøg, og erhvervslivet har taget godt imod initiativet.

De foreløbige erfaringer fra projektet viser, at det personlige møde med virksomhederne har stor effekt. Tilbagemeldingerne har været, at dialogen bliver mere konkret, og at det er lettere at skabe en fælles forståelse, når man mødes ansigt til ansigt og kan give virksomhederne svar på spørgsmål om tilskud, elever og skoleophold med mere i takt med, at spørgsmålene opstår.

Det gode match er fundamentet for succes
Ud over den øgede indsats i forhold til at etablere nye praktikpladser, har man i projektet også sat fokus på en række understøttende aktiviteter. Erhvervsrettede aktiviteter, der har til formål at gøre de unge mere arbejdsmarkedsparate.

– Det handler jo ikke kun om at sikre, at der er praktikpladser til eleverne. Det handler i lige så høj grad om at sikre, at de unge også bliver arbejdsmarkedsparate, så praktikopholdene bliver en succes og de unge fastholdes i deres uddannelse. Formår vi ikke at skabe et godt match mellem elev og praktikvirksomhed, og formår vi ikke at klæde eleverne godt nok på til at kunne udfylde deres rolle i praktikvirksomheden, ja så risikerer vi, at det bliver en dårlig oplevelse og – i yderste konsekvens – at eleven dropper ud af uddannelsen, lyder det fra Jane Holm Vinter.

Hun fortsætter:

Syv nordjyske erhvervsskoler har siden 2017, via det EU-støttede projekt ’Den erhvervsfaglige vej til succes’, ydet en målrettet indsats for at skabe flere praktikpladser til erhvervsuddannelserne.

– Det handler derfor om at lave en helstøbt erhvervsrettet indsats, hvor vi både sikrer, at der er en praktikplads til eleverne, og at de har de nødvendige forudsætninger for at indgå i en positiv relation – såvel fagligt som socialt – i praktikvirksomheden.

Den erhvervsrettede indsats tæller således også en mere målrettet vejledning af de unge, hvor de bliver introduceret til den specifikke branche, de uddanner sig inden for, til arbejdsmiljø, arbejdskultur, rettigheder og pligter, hvor de lærer at skrive en god ansøgning og CV samt får gode råd til ansættelsessamtalen.

I skrivende stund har intet mindre end 11.000 unge været igennem arbejdsmarkedsparathedsforløbet, og inden projektet afsluttes forventes dette antal at være nået op på 12.000. Kombineret med mere end 1.200 ekstra praktikpladser, er grundstenen til mere faglært arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked lagt.

Forfatter

Related posts

Top