Positiv udvikling i skolepraktiksituationen

”Faldende aktivitet” er normalt ikke en positiv betegnelse, men det er det nu alligevel, når vendingen bliver brugt i relation til antallet af elever, der er tilknyttet skolepraktikcentret på EUC Nordvest.

Et historisk højt antal lærepladser til skolens elever har nemlig medført, at antallet af elever, der har behov for at starte i skolepraktik, er faldende.

Det er et resultat af skolens praktikpladsopsøgende indsats der nu taler sit tydelige sprog. Et resultat, som Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest,  til dels tilskriver skolens lære- og praktikpladskoordinatorers utrættelige indsats samt den enorme lydhørhed og velvilje, skolen møder blandt de lokale virksomheder i Thy, Mors og Fjerritslev-området.

– Men udviklingen skyldes bestemt også lederen af vores praktikcenter, Torben Ladefoged. Han har en meget inspirerende og motiverende tilgang til skolepraktik-eleverne, og han er om nogen garant for at holde dem til ilden og sørge for, at de ikke giver op, men fortætter med at søge læreplads. Det er uden tvivl udslagsgivende for, at ingen af vores skolepraktikelever tager hele deres uddannelse med skolepraktik, siger Hans Chr. Jeppesen og fotsætter:

– Skolepraktik er et godt sikkerhedsnet, som skal sikre, at de unge kan få den uddannelse, de gerne vil have, selvom de ikke har en læreplads på hånden. Men det er tænkt som en midlertidig løsning, indtil det lykkes dem at komme i virksomhedspraktik. Og dét gør det for vores elever, fastslår Hans Chr. Jeppesen.

Han tilføjer samtidig, at det formentlig vil være utopi at forestille sig en situation, hvor skolepraktikcentrene helt mistede deres berettigelse.

– Der vil altid være en ubalance i enten større eller mindre grad. Som skole kan man sagtens have et superflot elevoptag og være skarp på at skaffe uddannelsesaftaler, men hvis fordelingen på de respektive uddannelser er for skæv, vil det alt andet lige give nogle udfordringer, slutter Hans Chr. Jeppesen.

Forfatter

Related posts

Top