Politisk topmøde i Morsø Kommune.

Mandag d. 28. oktober kl. 19.00 afholdes der politisk topmøde på Mors.

Det er dog ikke højt profilerede Christiansborg-politikere der kommer, men derimod udvalgsformændene og borgmesteren i Morsø Kommune. De vil alle fortælle om det arbejde, de laver i dagligdagen i udvalgene, altså rent praktisk hvordan de fører politik ud i livet.

Panelet består af borgmester og formand for økonomiudvalget Hans Ejner Bertelsen (V), formand for Udvalget for Teknik & Miljø Meiner Nørgaard (O), Formand for beskæftigelses- og
erhvervsudvalget Ellen Philipsen Dahl(D), formand for børne- og kulturudvalget Tore Müller (A) og formand for Det sociale udvalg Henning Sørensen (V)

Status og fremtidige planer.
Aftenen er opdelt i to omgange: Hvad har udvalgene lavet de første to år af valgperioden og hvad har udvalgene af planer for resten af perioden.

Ved hver omgang får hver paneldeltager 8 minutter til at fortælle om arbejdet i udvalget og derefter er der åben for spørgsmål fra salen.

– Her midt i valgperioden er det vigtigt at gøre status over arbejdet i kommunen; hvor langt er vi og hvor skal vi hen, siger Knud Hedegaard fra Solbjerg-Sundby Venstre, der er initiativtager til
arrangementet.

– Det er vigtigt at politikerne kommer ud og får en snak med borgerne om hvordan det rent faktisk går og hvad ønskerne er til fremtiden. At stå ansigt til ansigt, hvor vælgerne kan stille alle de spørgsmål, de vil til politikerne, det må være kernen i vort demokrati, og her halvvejs må være det rigtige tidspunkt at gøre det, fortsætter han.

Arrangementet holdes i Midtmors Sport. Entreen koster 30 kroner.

Forfatter

Related posts

Top