Politisk flertal vil stoppe dyrkning af sårbar natur

Sårbare danske engområder skal beskyttes med forbud om ikke at sprøjte, sprede gødning og pløje.

Det mener et flertal i Folketinget, som dermed bakker op om et lovforslag fra regeringen, som behandles i Folketinget idag.

Et område på i alt 37.000 hektar rundt i landet – eller samme areal som Mors – skal ifølge forslaget råde bod på, at mange af Danmarks fugle, insekter, padder, sommerfugle og vilde blomster er i tilbagegang og mangler levesteder.

Forbuddet omfatter paragraf 3-beskyttede arealer. Det er naturområder med særlig naturværdi og derfor omfattet af naturbeskyttelsesloven. En stor del af arealerne er i forvejen beskyttet mod sprøjtning, gødning og pløjning.

Men på 37.000 hektar har man indtil nu alligevel kunnet fortsætte med landbrugsdrift af de ellers beskyttede enge.

– Engene er beskyttet, fordi de har en særlig naturværdi. Derfor giver det ikke mening, at vi fortsat tillader, at der sprøjtes og pløjes på dem, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Vedtages forslaget, vil det træde i kraft sommeren 2022.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top