Politisk flertal åbent for hotel- og boligbyggeri på havnen

Et flertal i kommunalbestyrelsen på Mors åbner op for hotel- og boligbyggeri på havnen i Nykøbing.

En ændring i lokalplanen omfatter bl.a. det tidligere pakhus, der i dag anvendes til detailformål.

Konkret fastlægges størstedelen af området til centerformål i form af hotel, boliger, serviceerhverv f.eks. restaurant, café, liberale erhverv, parkering og lignende funktioner, der med fordel kan placeres i et centralt byområde. Derudover udlægges et mindre område beliggende i Fiskerbyen til boligformål og dertilhørende funktioner.

Foto: Morsø Kommune

I den forbindelse er der blevet udarbejdet en støjrapport. Denne viser, at støjpåvirkningen fra vejtrafik, bulkhavnen og fiskerihavnen overskrider de vejledende grænseværdier for hotel og boliger i pakhuset.

Hotel og boliger kan dog kan isoleres på en sådan måde, at støjkravene er overholdt indendørs med lukkede vinduer. I tilfælde af at der kommer støjklager fra lokalplanområdet, er det den/de støjende virksomheder, der skal opsætte støjdæmpende foranstaltninger.

Du kan læse mere om lokalplanen HER.

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top