Politikerne og administrationen VIL Thisted Sygehus

Det kan ikke siges nok gange. Men politikerne og administrationen ønsker ikke at lukke sygehuset i Thisted, og selvom akutkirugien foreløbigt ikke kommer til at foregå i Thisted,  udgør den 4% af hospitalets opgaver.
Det siger Regionsrådsmedlem Bente Bang i kølvandet på den politiske diskussion om, at akutkirugien ikke kommer tilbage til Thisted Sygehus på grund af problemer med at tiltrække læger.
– det er på ingen måde ønskeligt, omvendt bliver vi nødt til at tage bestik af rekrutteringsmulighederne – eller mangel på samme – i Danmark. Det er vigtigt for mig at sige, at dette her ikke er nogen politisk beslutning om fremtiden, men alene en forlængelse af den timeout som Hospitalsledelsen bad om, som det også blev sagt i går, siger Bente Bang.
Regionsrådet skal senere have en grundig drøfelse af tingene.
– I mødet i går samlet set,  peger flere ting i den positive retning, som klart opvejer at den akutte kirurgiske aktivitet ikke kan genskabes lige foreløbigt. Men det er ikke besluttet at det er en ned lukning, for altid, slår Bente Bang fast.
Gode tanker for fremtiden
 Samtidigt med de dårlige nyheder, var der også gode nyheder på dagsordenen i går.
– Særligt Børneområdet, hvor det nu skal undersøges om et Daghospital, kan etableres. Dette skal være sammen med Hjørring.
Det vil være rigtig glædeligt at få børneområdet retur til byen, det har vi manglet i mange år, og det vil blive til glæde, for børnefamilierne. Ligesom urologien skal styrkes, hvor aktivitet flyttes fra Aalborg og ud til Thisted og Frederikshavn (cirka 2.000 patientforløb i alt), siger Bente Bang.
Hun påpeger også, at der bliver Ortopædi området med flere operationstyper til Thisted.
– Dermed også sagt at planlagte operationer i dag gennemføres på fuld blus og det skal de fortsat indenfor alle områder, siger Bente Bang.
Nyt hjertesamarbejde skudt i gang
Allerede nu er det opstartet et specialiseret Hjertemedicinsk dagtilbud i samarbejde med Hjørring.
– Det er særligt vigtigt, vi som politikere har særligt fokus på de borgere/patienter, som har mange kontakter til vores sygehus. Den kroniske patient og den ældre patient, skal vi fremtidssikre at de kan behandles i nærområdet. Der skal vi presse på og holde fast for at få gode fremtidige løsninger, siger Bente Bang.
Hun peger eksempelvis på, at for den kroniske patient, kunne sukkersygepatienten være en godt eksempel at opruste på. Et område der også var på dagsordenen ved 2017 budgetforhandlingerne.
– Så vi arbejder videre med blik, på at styrke hele hospitalet. Fremtidssikring er vigtigt for os, slår Bente Bang fast.
Ingen grund til panik
Politikerne har bedt om en gennemgang af sygehuset for at være på forkant og sikre hele den triste debat, der er på det kirurgiske området ikke skal brede sig til resten af huset.
– Derfor er der for mig at se ingen som helst grund til panik. VI har fået en status for den akutte kirurgi. Og basere sig på mangel på organ kirurgiske læger,  som ikke kan skaffes. Derimod skal vi forholde os til at vi rent faktisk har sat gang i en proces, der skal styrke Thisted som central del af det samlede sygehus. Mit forslag var også at få undersøgt om, der for akutte kirurgiske patienter, kan etableres en udredningsenhed, så det kun er de mest alvorlige patienter som køres videre til Hjørring og Aalborg.Det er en   god ide, som skal blive til noget. Det vil gøre tingene meget lettere for patienter, som måske skal akut opereres. Så ja Politikerne og Administrationen vil Sygehuset i Thisted, slutter Bente Bang.
Forfatter

Related posts

Top