Politikerne gør klar til budget-forhandlinger i Thy

Kommunalbestyrelsen i Thisted vedtog enstemmigt i aftes budgettet for 2018 ved førstebehandlingen.

Socialdemokraternes Ulla Vestergaard påpegede forud for de kommende forhandlinger på, at man ikke støtter ideen om at sætte kommuneskatten ned, hvilket kommunens økonomi giver mulighed for. Til gengæld ser man gerne at børn, unge og ældre prioriteres i de kommende forhandlinger.

Venstres Niels Jørgen Pedersen påpegede, at man har en serviceramme, der ikke er udnyttet og en anlægsramme, der er overskredet og at dette skal justeres, ligesom man ønsker at få skoleområdet optimeret een gang for alle. Herudover prioriterer man også blandt andet kommunens infrastruktur som veje og vandløb, og Statens Museum for Kunst´s projekt på Doverodde blandt meget andet.

De Konservatives Kris Yde sagde, at man i forhandligerne ikke ville afvise at gå efter en skattelettelse på 0.5%, hvilket vil give borgerne 65 mio.kroner mere i lommen i 2018 uden, at det går ud over driften. Han afviser samtidigt planerne om at samle overbygningerne på skolerne, men derimod ønsker man at løfte skolerne.

Partierne skal komme med ændringsforslag inden 2. oktober, hvorefter de afsluttende politiske forhandlinger går i gang.

Forfatter

Related posts

Top