Politikere svarer utrygge borgere efter en måned

En måned. Så lang tid skulle der gå før, at de utrygge borgere i Jannerup og Faddersbøl fik svar på deres henvendelse til Kommunalbestyrelsen i Thisted, hvor de giver udtryk for utryghed ved den kommende svinefarm Apollo Thy, der skal bygges i området.

Venstres Esben Oddershede skriver i et svar til borgerne, at projektet er behandlet i Teknisk Forvaltning, hvilket er helt normalt og at det derfor ikke er politisk behandlet.

– Her er projektet behandlet præcis ud fra de samme kriterier som alle andre ansøgte projekter, påpeger Esben Oddershede.

Han påpeger samtidigt, at kommnalbestyrelsen i 2014 lavede en strategi/vision for at styrke råvaregrundlaget for landbruget på baggrund af, at 1/5 af arbejdspladserne i Thy stammer fødevareproduktion.

– Det er altså et kerneområde for beskæftigelsen – og indtjeningen i kommunen, skriver Esben Oddershede.

Han påpeger samtidigt, at der er og bør være fokus på de miljømæssige udfordringer en øget produktion af eksempelvis svinekød giver.

– Det er en opgave, og et ansvar, kommunen som myndighed, er meget bevidst om. Området er Iøvrigt gennemreguleret af lovgivning indtil mindste detalje, skriver Esben Oddershede.

Han henviser til, at Månegrisen er et forskningsprojekt, der blandt andet skal belyse, at det er muligt at minimere svineproduktionens belastning af omgivelserne.  Det sker ved at udvikle ny teknologi, der tilgodeser dyrevelfærd og samtidig udnytter de ressourcer, der anvendes i produktionen optimalt.

– Det nye og epokegørende ved Månegrisprojektet er, at der i modsætning til idag, hvor der stilles krav om, hvad der af input i produktionen, – da vil der i Månegrisprojektet blive stillet krav om, hvad der er kommer ud fra produktionen i form af NH3, lugt og øvrige målbare restprodukter, påpeger Esben Oddershede.

Et andet vigtigt formål med Månegrisprojektet er, at det kan skabe grundlag for, hvordan lovgivningen på området bedst tilpasses de teknologiske fremskridt projektet kan dokumentere.

Borgerne har anket kommunens miljøgodkendelse til Natur- og Miljøklagenævnet og Esben Oddershede oplyser, at sagen indtil videre er sat i bero indtil, at der foreligger en afgørelse herfra.

Forfatter

Related posts

Top