Politiet konstaterer 4.000 forseelser ved skoleveje

I sidste uge gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med trafikanters adfærd ved skoleveje landet over.

Ved kontrollerne blev der samlet konstateret lidt over 4.000 forseelser, hvoraf 2.694 var hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne og 628 var overtrædelser af den skiltede hastighed. Antallet er en smule lavere end ved sidste års kontroller.

Samtidig har politiet kunnet konstatere, at mange bilister stadig ikke respekterer skiltningen, som er opsat ved skolerne. Typisk er der indkørsel forbudt i et given tidspunkt på vejene, som fører direkte op til skolerne, således at skolebørnene kan færdes sikkert, når de skal møde ind på skolerne, og denne skiltning respekterer bilisterne altså ikke.

– Derfor må vi henstille til, at bilisterne anvender lovlige parkeringsarealer, og respekterer skiltningen, når børnene skal sættes af, siger politiassistent Christian Berthelsen ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ved kontrollerne blev det også konstateret, at der stadig er cyklister, som kører uden lys i lygtetændingstiden og cykler på fortovet eller modsat kørselsretningen på cykelstien.

Foto: Kim Matthäi Leland

Forfatter

Related posts

Top