Politiet checker knallerter og cykler

Hele kommende uge gennemfører Politiet en landsdækkende indsats imod cyklist- og knallertforseelser.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2012 blev 22 cyklister og 13 knallertkørere dræbt i trafikken. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkører en medvirkende årsag.

Hvorfor indsats mod cyklister og knallerter?
·  ”Bløde” trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.
·  Ulykker kan have langt alvorligere konsekvenser for bløde trafikanter.
·  Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
·  Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre .
·  Skaber utryghed på fællesstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Politiet bruger “rullefelter”
Et redskab i indsatsen mod ulovlige knallerter er de såkaldte ”rullefelter”, hvor politiet kan måle om knallerter kan køre mere, end de er godkendt til.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier.

Det kan også give støjgener til irritation for omkringboende.

Forfatter

Related posts

Top