Plejehjem og afklaringspladser på Mors kan igen få besøg inde

Morsø Kommune var blandt de første i landet til at give mulighed for udendørs besøg til borgere på plejecentre i coronatiden.

Kommunen følger myndighedernes anbefalinger, og det vækker glæder, at Sundheds- og ældreministeriet har indført nye lempelser, så der kan aflægges besøg indendøre på plejehjem og afklaringspladser fra torsdag den 2. juli så længe anbefalingerne følges.

– Vi er rigtig glade på borgernes og deres pårørendes vegne. Det betyder utroligt meget at kunne mødes, og selv om man længe har kunne mødes udendørs og via video og telefon, så er det rart at kunne få besøg inde i egen bolig. Jeg vil også gerne opfordre alle besøgende til at vise forståelse for vores dygtige personale og passe godt på dem ved at overholde retningslinjerne, siger Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune.

Nødvendigt at aftale besøg
Besøg, både ude og inde, skal fortsat aftales forud for besøg med centeret. Dette er især af hensyn til opretholdelse af de nødvendige retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder skærpet rengøring. Morsø kommune følger gældende bekendtgørelse for området.

Henning Sørensen. Foto: Morsø Kommune

– Vi er klar til at få besøg både ude og inde på vores centrer. Det er vigtigt, at sundhedsstyrelsens retningslinjer forsat følges nøje. Besøg skal aftales forud med centeret, så pårørende støttes og vejledes omkring, hvordan besøg skal ske, og for at vi får rengjort efter besøg med hensyn til smitteforebyggelse. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for ikke at få Covid19 med ind på vores centrer, så derfor er det nødvendigt med disse krav, så vi kan passe godt på hinanden, fortæller Henning Sørensen.

Lokale handleplaner
I Morsø kommune er der lavet lokale handleplaner, der sikrer, at besøg såvel ude som inde kan foregå, og at dette sker under hensyn til gældende nationale retningslinjer og anbefalinger.

For oplysning om konkret praksis det enkelte sted, skal der ske henvendelse til det enkelte plejecenter eller afklaringscenter.

Besøg i borgerens egen bolig, og eventuelt nødvendig færdsel igennem fællesarealer, skal fortsat ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Besøg på fællesarealer er fortsat undtaget med henblik på smitte forebyggelse. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser i beliggenhedskommunen, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom.

Forfatter

Related posts

Top