Plastprodukter skal sorteres i flere fraktioner

De fleste borgere i Thisted Kommune er efterhånden opdraget til at sortere deres plastaffald i form af flasker, emballage, havemøbler og poser.

Men selv om plastaffaldet kommer til genbrugsstationen, er det i dag en forholdsvis lille del af det, der bliver genanvendt. Og affaldet er sorteret så dårligt, at det oftest kun kan anvendes til produkter som murbaljer og urtepotter.

Men i nær fremtid skal plastprodukterne sorteres i mange flere fraktioner, sådan at flere slags plast kan genanvendes til produkter med en højere værdi end i dag.

– Vi er ved at forberede en analyse af, hvor rent et plastprodukt, vi kan levere fra genbrugspladserne, siger Peter Brandt Larsen, der er konsulent i Thisted Kommunes erhvervsafdeling, til kommunens hjemmeside.

Thisted Kommune samarbejder med andre kommuner i Region Nordjylland i ”Det cirkulære Nordjylland”. Og i Thy har man netop valgt at arbejde videre med plast og cirkulær økonomi i den forbindelse. Det handler om at få det sorteret centralt – det er ikke den enkelte borger, der skal bekymre sig om dette.

– Vi forventer at udvikle modeller for, hvordan vi kan sortere plasten, så den kan blive til en ny råvare med en højere værdi, siger Søren Funder Larsen, sektionsleder i afdelingen for Affald og Ejendomme, Thisted Kommune.

Udfordringen er, at plastprodukter er lige så forskellige som pålæg i en kølemontre i supermarkedet. Nogle former for plast kan genanvendes til fødevare-emballage, andet kan presses og blive til olie, noget kan neddeles og blive til ny plast. Resterende former egner sig bedst til at blive brændt.

Ifølge Miljøstyrelsens femårs plan skal al plastaffald inden 2025 sorteres til genanvendelige fraktioner. I 2025 kommer der en ny lov om producentansvar, og det betyder, at danske kommuner i fremtiden skal leve op til nye myndighedskrav fra EU.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top