Plads til flere lægestuderende i Region Nordjylland

Aalborg Universitet (AAU) er netop blevet tildelt 28 ekstra studiepladser på lægestudiet fra sommeren 2019. Dermed vil lægestudiet i Aalborg have i alt 178 studiepladser.

– Det øgede optag vil helt klart styrke lægedækningen i regionen på sigt, og vi glæder os til sammen med AAU at løfte opgaven med at uddanne lægerne, siger  regionsrådsformand Ulla Astman der glæder sig over, at der endnu engang er blevet plads til ekstra studiepladser i Nordjylland, der så sent som sidste sommer fik lov til at øge optaget med 50.

Læger uddannet i Nordjylland bliver i landsdelen
De 28 ekstra studiepladser passer perfekt ind i Region Nordjyllands langsigtede strategi for at løse regionens lægedækningsudfordringer.

– Erfaringerne med de første kuld færdiguddannede læger fra Aalborg viser, at 8 ud af ti bliver i landsdelen, når de har færdiggjort deres eksamen. Det understreger vigtigheden af flere medicinstuderende som et af midlerne til at styrke lægedækningen. Det er vores opgave at fastholde de studerende i regionen efterfølgende. Det har vi gode erfaringer med, når lægerne har færdiggjort deres speciallægeuddannelser på regionens sygehuse, siger Ulla Astman.

Region Nordjylland og Aalborg Universitet gør meget ud af i løbet af studiet at informere de medicinstuderende om deres karrieremuligheder her i regionen, så de får lyst til både at vælge deres klinisk basis uddannelse (KBU) og senere deres speciallægeuddannelse her i regionen. Der afholdes eksempelvis et årligt arrangement for de kommende læger på deres 12. semester, hvor fokus er på karriere, lægeliv og bosætning i Nordjylland.

Mobilitetsundersøgelser viser, at de lægestuderende – ligesom de færdiguddannede speciallæger – oftest bliver i den region, hvor de har færdiggjort deres medicinstudie eller speciallægeuddannelse og stiftet familie.

Arkivfoto: Aalborg Universitet

Forfatter

Related posts

Top