Plads til fejl og misforståelser i affaldssorteringen

Af Poul Kristensen
Medlem af Teknik og Miljøudvalget
På vegne af Demokratisk Balance

I løbet af sommeren har der i pressen været en række trælse artikler og læserbreve om morsingboere som ikke har fået fjernet deres husholdningsaffald grundet fejlsortering. Det kommer oven på en lang periode hvor vi flere gange i Teknik og miljøudvalget har fået oplyst at morsingboerne har taget sorteringen til sig, og faktisk er rigtig gode til at ramme de rigtige ”spande”.

Uden at kende det faktuelle i sagerne, virker det som om at der sker en vis opstramning, formentlig med det formål at forbedre kvaliteten endnu mere af den sortering som vi alle tager del i. I Demokratisk Balance er vi ikke tilhængere af, at man skal straffe folk fordi at man en enkelt gang laver en fejlsortering, eller måske rent faktisk er i tvivl om hvor det pågældende affald skal placeres, og derfor begår fejl. Undladelse af tømning skal være den absolut sidste udvej.

Ovenstående er bestemt ikke nogen kritik af skraldemændene som gør et godt stykke arbejde, og som blot udfører det som de kontraktligt er ansat til. Men vi bør i Udvalget for Teknik og Miljø kigge på om den indgåede kontrakt er hensigtsmæssig lige på punktet om hvad man gør ved fejlsortering, og om ikke man ad anden vej langt bedre kan mindske risikoen herfor.

Morsø Kommune er i gang med at foretage en omfattende og tiltrængt renovering og udvidelse af genbrugspladsen. Planen er, at der inden for en overskuelig fremtid skal holdes et åbent hus arrangement for alle morsingboere. Lad os da udnytte dette til at sætte fokus på hvad det er vi sortere forkert, man kan jo her snildt fortælle og vise eksempler på hvordan vi skal sortere.

Endvidere kan man fortælle hvad der rent faktisk sker med det affald som opsorteres, hvordan genbruges det og hvad er økonomien heri.

I Demokratisk Balance er vi sikre på at alle morsingboere gør deres bedste for at sorterer deres husholdningsaffald, og vi finder derfor også at der bør være plads til enkelte fejlsorteringer og misforståelser. Vi er sikre på at man ved større information, og i øvrigt en god dialog fremmer forståelsen for nødvendigheden af sorteringen og kan undgår de fleste fejlsorteringer. Dette i stedet for at man som nu fremmer irritationsmomentet ved at undlade tømning, og dermed giver dårlige oplevelser og fortællinger.

Forfatter

Related posts

Top