Peter er Danmarks første på sit felt

Danmarks første klejnsmed med speciale i robotsvejsning er udlært.

Det er ikke mere end godt og vel et års tid siden, at EUC Nordvest i Thisted, som den første skole i landet, kunne udbyde specialefaget ’Robotsvejsning’.

Nu har skolen så overrakt svendebeviset til klejnsmed Peter Løth fra Tårs, der kan bryste sig af at være Danmarks første klejnsmed med speciale i robotsvejsning.

Normalt tager uddannelsen til klejnsmed med speciale i robotsvejsning 3½ år, men da Peter Løth i forvejen var uddannet murer og havde fem års erfaring fra metalindustrien, afgjorde en realkompetencevurdering, at han kunne påbegynde uddannelsen som voksenlærling med en god portion merit.

EUC Nordvest har selv været primus motor for udviklingen af det nye speciale, der er udviklet på foranledning af en massiv efterspørgsel fra branchen og i samarbejde med Cimbria, Sjørring Maskinfabrik, Bramidan, Migatronic og Valk Welding.

– Antallet af svejserobotter i de danske virksomheder er i stærk vækst, og automatisering bliver i stadigt stigende grad en nødvendighed som følge af manglen på faglærte svejsere. Mange virksomheder efterspørger derfor smede med særlige kompetencer inden for robotsvejsning. Det var baggrunden for, at vi satte os ned med en række førende virksomheder fra branchen og udviklede det nye speciale, hvor eleverne arbejder meget målrettet med robotsvejsning og kommer hele vejen rundt om både betjening, programmering, fiksturer, optimering, kvalitet og offline-programmering, lyder det fra uddannelseschef Steen Bojsen Jensen fra ’Metal og Teknologi’ på EUC Nordvest.

– Og med Peters forløb, og ikke mindst hans flotte svendeprøve, har vi uden tvivl fået en god rollemodel for det nye speciale.

Forfatter

Related posts

Top