Patienter genindlægges hurtigere efter udskrivning

Selv om det går frem på en række målpunkter i det danske sundhedsvæsen, så tegner der sig overordnet et billede af et presset sundhedsvæsen, hvis man spørger patienternes interesseorganisation.

Ifølge Danske Patienters direktør, Morten Freil, går det især frem, der hvor det handler om effektivitet.

– At man får flere gennem systemet, og at man får folk hurtigere ud af hospitalerne. Men til gengæld tyder det på, at det pres, der er på systemet, også går ud over kvalitet og sammenhæng.

– Det går i den forkerte retning for eksempel i forhold til genindlæggelser, siger han.

En ny rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet gør status over de nationale sundhedsmål. Det er en række punkter, som er aftalt mellem kommuner, regioner og regeringen.

Rapporten viser, at det går frem på 18 ud af 33 punkter. Til gengæld går det tilbage på ni punkter.

Hver 10. genindlægges inden for en måned
Tallene viser blandt andet, at 11,6 procent af patienterne genindlægges inden for 30 dage, når man gør det op på landsplan. Det er en stigning i forhold til sidste år.

Den gennemsnitlige liggetid på hospitalet er faldet til 3,3 dage i gennemsnit.

– Vi synes også, at det er vigtigt, at sundhedsvæsnet er effektivt, og at der ikke ligger færdigbehandlede patienter på sygehuset. Men når der kommer flere patienter igen, så vidner det måske om, at patienterne udskrives for tidligt.

Direktør for Danske Patienter, Morten Freil.
Foto: Torben Stroyer

– Eller også har kommunerne simpelthen ikke den tilstrækkelige kapacitet og kompetencer til at tage sig af patienterne, siger Morten Freil.

Frustrerende for patienterne
For patienterne kan det være en frustrerende oplevelse.

– Vi kan se, at mange patienterne er kastebolde mellem sygehusene, de kommunale indsatser og almen praksis, når de bliver udskrevet, tilføjer Morten Freil.

Morten Freil hæfter sig også ved, at der er blevet mere overbelægning på de medicinske afdelinger, og at det er gået tilbage med overholdelse af kvalitetsmål.

Til gengæld er det positivt, at ventetiderne på at blive opereret er faldet.

– Der er faktisk også blevet lidt færre genindlæggelser i psykiatrien. Men det sker fra et meget dårligt udgangspunkt, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger i en pressemeddelelse, at patienter – især de ældre og kronisk syge – skal opleve bedre sammenhæng i deres behandlingsforløb.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Foto: Flemming Leitorp

I en pressemeddelelse oplyser ministeriet også, at 63 procent af de patienter, som får konstateret kræft, er i live fem år efter, hvilket er det højeste antal nogensinde. I løbet af et år dør blot 126 ud af 100.000 danskere af en hjertesygdom, hvilket er det laveste nogensinde. Og på blot et år er antallet af færdigbehandlingsdage faldet til 4,1 dage for psykiatriske patienter og til 3,6 dage for somatiske patienter.

Samlet set viser rapporten en positiv udvikling på 18 målepunkter, negativ udvikling på 9 og uændret på 6. På negativsiden er blandt andet, at andelen af overbelægningssengedage med overbelægning på de medicinske afdelinger er steget fra 0,46 til 0,59 procent, og at der er for stor forskel fra region til region på, hvor hurtigt patienter udredes.

– Når vi ser på målingen, står det klart, at der er vi slet ikke endnu. Det skal den kommende sundhedsreform være med til at rette op på, siger hun.

/ritzau/

Arkivfoto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top