På vej med personlig medicin i Nordjylland

Flere patienter skal fremover kunne modtage skræddersyet behandling i Region Nordjylland. Derfor tager regionen nu de første skridt mod at kunne tilbyde personlig medicin til regionens borgere.

Brugen af personlig medicin er stadig i sin tidlige fase, men med tiden er det målet, at data om patientens genetiske profil skal kunne anvendes til at sikre, at patienter får medicin tilpasset den enkelte, og at de dermed kan opnå størst mulig behandlingseffekt og undgå en eventuel uvirksom behandling. Samtidig vil data kunne indgå i forskning i nye behandlingsmetoder og medicin.

I det nyligt indgåede budgetforlig for 2020 i Region Nordjylland har politikerne bevilliget 3 mio. kr. til opstart af et målrettet arbejde med personlig medicin i Nordjylland.

Budgetforliget skal 2. behandles i Regionsrådet den 29. oktober. Bag budgetforliget står alle partier i regionsrådet undtaget Det Konservative Folkeparti.

Forfatter

Related posts

Top