– På Mors har vi omsorgsgaranti

Læserbrev af Peter Therkildsen, Kandidat til Regionsrådsvalg og Kommunalvalget på Mors for Venstre

I forbindelse med den igangværende valgkamp så er der kommet påstanden om, at varetagelsen af

pleje og omsorgsbehov for enkelte plejekrævende borgere, i enkelte tilfælde har været mangelfuld.

Efter at have været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1994, tør jeg godt sige, at vores hjemmepleje på det nærmeste kan kaldes omsorgsgaranti. Uden at påstå, der ikke kan være et eksempler på, at det ikke helt har levet op til forventninger.

Morsø kommune og jeg ved også Thisted, tager udgangspunkt i de enkelte borgeres muligheder, og vi bestræber os på at gøre det så professionel som muligt. Hertil kommer at vi samme dag som en patient udskrives fra hospitalet, stiller hjælp og pleje til rådighed.

Nu er omsorgsgaranti mere end det det offentlige kan tilbyde. Det er nærvær, det er kærlighed, og det er nænsomhed og forståelse, alt efter hvad den enkelte borger ønsker, eller hvad de pårørende kan byde ind med.

Derfor aftaler vi indimellem, at – der bevilges plejeorlov, – ydes massiv hjemmehjælp, – stilles hjælpere til rådighed, eller at de pågældende kan få ophold på afklaringscenteret. Endelig en plejehjemsplads.

For mange år siden passede vi min svigerfar, hvor han stort set var sengeliggende, og ramt af en alvorlig sygdom. Hvor der ikke var så meget smerte, ud over de mentale, – men hvor der var behov for hjælp til alle basale fornødenheder. Det gjorde vi i 2 år, med hjælp fra hjemmeplejen.

Det vil jeg påstå var omsorgsgaranti, en omsorg det offentlige aldrig alene kan gøre efter. Men det vi som kommune og region kan, er at sikre at der er hjælp hvor behovet er, – at der er sygeplejefaglig opbakning til alle nødvendige situationer. Herudover også lægelig dækning.

Det har jeg arbejdet på bl.a. i relation til den nye overenskomst med praktiserende lægers organisation. Herudover har vi fra Region Nordjylland, udmøntet det i en aftale med Morsø kommune i forhold “nye veje”, som er fremskridt i det nære sundhedsvæsen.

Nu får vi så med tiden udbygningen af sundhedshuset, så betegnelsen nærhospital kan hæftes på tilbudene her på Mors.

Arbejdet med de mennersker der har behovet, har vores største respekt og anerkendelse. De gør en forskel. Social – og sundhedspersonale, sygeplejersker, pædagoger og terapeuter gør, at vi kan være stolte over vores omsorg og pleje. Bevidstheden om deres værdi mindes vi om hver dag.

 

Forfatter

Related posts

Top