På grænsen af nationalparken

For mange, der bevæger sig i naturen i Thy, kan det ofte være svært præcist at vide, om man befinder sig i Nationalpark Thy eller udenfor, men i sidste uge blev nogle af kommunens yngste borgere, gul klasse på Thorsted Friskole, meget klogere på, hvordan man trækker grænser omkring et stykke bevaringsværdig natur.

I denne uge er det elever fra Tingstrup Skole, der går i samskabelsesproces om land art-projektet GrænseMARKERINGER. Projektet, som afvikles i samarbejde med billedkunstner Pia Skogberg, har både teoretiske og praktiske dimensioner. Og ved Egebaksande i Tvorup gemmer sig nu en ændring i landskabet.

Siden fredag har man kunnet finde ti sorte, vertikale rafter blandt skovens mange stammer. Rafterne er af lærketræ, som er hensigtsmæssigt fældet af Naturstyrelsens folk inde i Nationalpark Thy. Nu er de blevet bearbejdet med ild og stål af eleverne, så de bedre kan leve op til deres egentlige formål: at synliggøre en linje i landskabet som markør for den næsten usynlige grænse mellem selve nationalparken og den privatejede natur.

I dialog med lokallandskabet
Projektet handler – med udgangspunkt i børnenes nærområde – om en forståelse af, hvad nationalparker er, hvordan man bestemmer dem, og hvad man kan med dem. Børnene bliver introduceret for tematikker som beskyttelse/benyttelse, kultur/natur og privat ejendom/statslig ejendom etc. – med deres egen lokale natur som konkret eksempel. Projektet har en formidlingsintention, men det er også en processuel tilgang til kunst- og naturoplevelsen. Børnene skal selv være medskabere af land art og med egne hænder og tanker mærke og tænke på de symboler, de placerer på grænsen af Nationalpark Thy.

– Kimen til projektet var en spekulation og undren. Er der muligt at se grænsen til nationalparken, når jeg er ude i landskabet? Hvad er oprindelig natur, og hvordan kan man bestemme det? Hvornår bliver en art hjemmehørende? Det var vigtigt, at udformningen var enkel og gik i dialog med det omkringliggende landskab – en inviterende synliggørelse, fortæller Pia Skogberg.

Et pilotprojekt med formidlingsforgreninger
Projektet GrænseMARKERINGER er et pilotprojekt, der afvikles i samarbejde med først Thorsted Friskole og dernæst Tingstrup Skole. Ideen til projektet kommer fra kunstneren selv, men Thisted Kommunes naturvejleder og Kulturtjeneste Thy har arbejdet tæt sammen, for at forsøget kunne realiseres. På grund af projektets formidlingsmæssige potentialer til målgruppen børn og skoler har også Naturstyrelsen bakket op omkring gennemførelsen.
GrænseMARKERINGER er et samarbejdsprojekt mellem KulturRummet, Kulturtjeneste Thy, Thisted Kommunens naturvejleder og kunstner Pia Skogberg. Naturstyrelsen Thy deltager i projektet som lodsejere.

Forfatter

Related posts

Top