Oversvømmelser truer el og veje

Den stigende vandstand i Limfjorden har nu taget så meget til, at der meldes om oversvømmelser af veje flere steder i Thy Mors og bilisterne skal passe på søer af vand, der kan være dannet på de lavere beliggende områder.

Kystvejen i Thisted er ifølge TV MidtVest spærret på grund af oversvømmelser og Beredskabsstyrelsen m.fl. kæmper lige nu med at redde en transformatorstation ved Hvidbjerg der er oversvømmet.

Lykkes det ikke risikerer 3.500 husstande i Sydthy samt på Thyholm.

Har du billeder af oversvømmelser eller informationer om steder, der er oversvømmede må du gerne sende info og billeder på SMS 2621 1145 eller mail nyheder@radiolimfjord.dk.

Vi forsøger løbende at opdatere omkring situationen.

Foto : Atkivfoto, Nykøbing Havn

Forfatter

Related posts

Top