Overproduktion bliver lovliggjort

Hvis det står til et flertal af Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, skal en landmand i Gærup have lovliggjort en overproduktion af slagtesvin på ejendommen.

I oktober 2013 blev der i forbindelse med et tilsyn på ejendommen konstateret en overproduktion på mere end 25 procent, og nu har ejeren sendt en ansøgning om udvidelse af dyreholdet

Forvaltningens indstilling var et afslag, da nærmeste nabo ligger indenfor den såkaldte lugtgeneafstand.

Lugtgeneafstanden er beregnet til 208 meter, men kommunen kan godkende ansøgningen, hvis afstanden til naboen er mere end det halve af den beregnede afstand.

Naboejendommen ligger lige netop udenfor denne afstand med en meter, og derfor har udvalget imødekommet ansøgningen.

Formanden, Kaj Kirk imødeser dog at der bliver klaget over afgørelsen.

Forfatter

Related posts

Top