Overgreb mod børn: Kommuner er passive

Når kommunerne får underretninger om voldelige eller seksuelle overgreb på børn, bliver der i 40 procent af tilfældene ikke iværksat en foranstaltning, der kan hjælpe barnet. Det skriver TV2, med baggrund i nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallene afslører, at nogle kommuner reagerer i langt de fleste tilfælde – mens andre reagerer i mindre end halvdelen af tilfældene.

Sådan forholder det sig i Thy og på Mors
Danmarks Statistik har opgjort de underretninger om børn, som kommuner modtog i 2015 fra bekymrede lærere, pædagoger, naboer eller andre. Samtidig har man i opgørelsen koncentreret sig om de grovere tilfælde, hvor der har været mere end én underretning, og hvor mindst én af underretningerne har drejet sig om mistanke om voldelige eller seksuelle overgreb på barnet.

På Mors blev der i 2015 iværksat foranstaltninger i 57% af tilfældene, mens tallet for Thisted Kommune er 77%.

Du kan se et Danmarkskort over hvordan landets kommuner forholder sig via linket:
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-04-12-se-kortet-kommunerne-er-passive-over-for-mange-overgreb-mod-boern

Kommunerne afviser svigt
Hos kommunerne vil man dog ikke automatisk kalde det et svigt, at 40 procent af de alvorligere indberetninger ikke giver anledning til en foranstaltning:

– Det er svært at vurdere, for en foranstaltning skal jo kun sættes i værk, hvis der er behov for det. Der må ikke være et eneste barn, der går tabt. Men der skal også kun laves foranstaltninger, hvis der er behov for det, for det er et voldsomt indgreb i børnenes liv, siger Joy Mogensen, der er formand for Socialudvalget i Kommunernes Landsforening, til TV2.

Red Barnet siger dog, at kommunerne har pligt til at reagere langt oftere.

Om opgørelsen
Opgørelsen fra Danmarks Statistik omfatter de børn, som den enkelte kommune i 2015 har fået mere end én underretning om – og hvor mindst én af underretningerne var i den grove kategori.

“Grove underretninger” defineres som voldelige eller seksuelle overgreb på barnet eller familier, hvor forældrene er kriminelle eller har misbrugsproblemer. 
Forfatter

Related posts

Top