Organisationer har skrevet kommunes høringssvar

Kommunalbestyrelsen i Thisted besluttede på sidste møde, at man ville udarbejde et fælles høringssvar med LandboThy og NNF omkring vandområdeplanerne. Nu viser det sig, at kommunen blot har tilsluttet sig det svar, som organisationerne har udarbejdet.

Og det møder kritik fra flere medlemmer af kommunalbestyrelsen.

– Vi var stillet et afbalanceret svar i udsigt, men det, jeg fik op til weekenden, lever på ingen måde op til det. Svaret har mere karakter af et partsindlæg, hvor områder som kommunens overordnede betragtninger omkring natur og miljø slet ikke er nævnt. Vi kan ikke stå bag et svar, som ikke også konkretiserer nogle indsatsområder, der også er vigtige, og beskriver nogle kommunalpolitiske holdninger, siger Ulla Vestergaard, formand for den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen til Thisted Dagblad.

Det socialdemokratiske medlem af kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, Peter Skriver Nielsen er enig og kalder svaret for både mangelfuldt og kritisabelt fordi forvaltningens faglige kommentarer til planerne er slet ikke taget med.

Enhedslistens Jens Otto Madsen siger, at situationen her er helt til grin. Det er helt legitimt, at interesseorganisationer skriver egne høringssvar, men de skal da ikke gøre det på kommunens vegne med det resultat, vi ser her, påpeger han.

Problemet skyldes ifølge Socialdemokraterne, at behandlingen af høringssvaret i kommunens udvalg for klima, miljø og teknik har været mangelfuld og derfor har man sendt to sider med ændringer i høringssvaret til borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Forfatter

Related posts

Top