Ordentlighed i Thisted kommune

Læserbrev af Preben Dahlgaard
Kandidat for socialdemokratiet til Thisted kommunalbestyrelse

I disse tider hvor ordentlighed pludselig er sat højt på den kommunale dagsorden takket være klimaet på Københavns Rådhus, skal man jo vare sig for at bestige den høje hest. Ikke desto mindre har begrebet ordentlighed også umærkeligt sneget sig ind omkring kommunalvalget i Thisted kommune. En undersøgelse offentliggjort i Thisted Dagblad i weekenden fortæller, at i Nordjylland ligger Thisteds nuværende borgmester i bund, når det drejer sig om, hvordan vælgerne bedømmer, at hun har klaret opgaven i den forløbne periode.

Jeg hører ikke til dem, der mener, at ansvaret alene kan placeres hos en enkelt person, selvom en borgmester må bære hovedansvaret. I det hele taget er jeg af den mening, at bundplaceringen skyldes konstitueringen for 4 år siden. Her benyttede den blå blok uden blusel sig af deres snævre flertal til at fordele rub og stub imellem sig – og satte derved halvdelen af kommunens vælgerstemmer uden for indflydelse. Det er efter mine begreber ikke ordentlighed, selvom spillereglerne blev fulgt.

Nu får vælgerne chancen igen til at sammensætte en ny kommunalbestyrelse for de kommende 4 år. Som kandidat kan jeg kun appellere til alle borgmesterkandidater om at tænke sig grundigt om, inden der bliver slået søm i på valgnatten. Thisted kommune er for lille en andedam at føre blokpolitik i. Det taber vi alle sammen på i det offentlige renommé.

Forfatter

Related posts

Top