Opstart af lokal blodprøvetagning er klar

Morsingboerne kan fra den 7. marts 2016 igen få taget blodprøver i Nykøbing efter lukningen af sygehuset. Dermed er detaljerne faldet på plads for at få genetableret et fleksibelt servicetilbud, som blandt andet minimerer borgernes transporttid.

Borgerne booker selv tid efter henvisning fra læge eller sygehus og selve blodprøvetagningen foregår hver mandag og onsdag i lokaler på det tidligere sygehus i Nykøbing.

– Det er skønt at vores tætte dialog og samarbejde med Region Nordjylland, nu bærer frugt. Borgerne får et servicetilbud, som mindsker deres transportgener, og vi får konkretiseret en del af visionen fra KL om Det Nære Sundhedsvæsen, fortæller Hans Ejner Bertelsen som er borgmester i Morsø Kommune.

Hans Ejnar Bertelsen

Veluddannet personale
Borgerne er i sikre hænder, når de skal have taget blodprøver, idet de kommunale sygeplejersker har gennemgået både en teoretisk og praktisk uddannelse på Klinisk Biokemisk Afsnit i Thisted. Ligeledes vil afsnittet i Thisted løbende følge op med nødvendig opkvalificering af sygeplejerskerne.

Servicetilbuddet retter sig mod mobile og selvhjulpne borgere, som er henvist af sygehuset eller egen læge. Det omfatter således ikke akutte eller komplicerede blodprøvetagning.

Målgruppen er som udgangspunkt borgere, som er i et udredningsforløb hos sygehuset eller egen læge, men der kan også være tale om borgere, som lider af kronisk sygdom eller kræftpatienter, som er i et længerevarende kontrolforløb, der forudsætter løbende blodprøver.

– Aftalen med regionen har været et stort ønske fra Morsø Kommune, da vi naturligvis har mærket borgernes utilfredshed med situationen, og vi arbejder løbende på at sikre graden af lighed i sundhedssystemet, fortæller Rikke Würtz som er vicekommunaldirektør i Morsø Kommune.

Samarbejdsaftalen betyder blandt andet, at Region Nordjylland stiller udstyr og lokaler til rådighed samt medfinansierer de kommunale sygeplejersker.

Rikke Wurtz

Booking af blodprøver
Selve blodprøvetagningen foregår hver mandag og onsdag fra kl. 08:00 – 14:45 og borgerne booker selv tid efter at have fået en henvisning. Booking kan foretages enten via Sygehus Thy-Mors’ hjemmeside – www.sygehusthymors.dk eller på telefon 97 65 07 01, som tager imod opkald alle hverdage mellem kl. 10 – 12. Der holdes lukket på helligdage og i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42 hvert år.

Aftalen evalueres efter et år med henblik på eventuelle tilpasninger.

Foto : Sundhed.dk samt arkiv

Forfatter

Related posts

Top