Oprydning giver underskud i Hanstholm Havn

Den nye bestyrelse for Hanstholm Havn har været ude i alle kroge for at rydde godt og grundigt op. Det økonomiske oprydningsarbejde betyder, at den nordvestjyske havn er kommet ud af 2014 med et underskud 40,7 mio. kr. mod et forventet nulresultat.

– Vi har taget det fulde skrald og gjort rent bord. Nu er det den rene forretning, vi kigger på. Hvis man ser isoleret på driften, går resultatet faktisk i nul, siger Martin Vestergaard, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn, der er en kommunal selvstyrehavn, ejet af Thisted Kommune.

Turnaround er nødvendig – men dyr
Den gennemførte hestekur og turnaround med blandt andet ansættelsen af Henrik Carstensen i foråret som ny havnedirektør forventes at slå igennem med et millionoverskud allerede i år.

Hanstholm Havn, der er Danmarks førende konsumfiskerihavn og en af Nordeuropas største fiskerihavne, fik ny bestyrelse i april 2014. I løbet af foråret fik den nye bestyrelse gennemført en uvildig revisorundersøgelse af forretningsgangene i havnen.

Revisorerne fra revisionsfirmaet Ernst & Young konkluderede, at de bogførte aktiver i Hanstholm Havn var værdisat for højt. Det bevirkede, at bestyrelsen i efteråret bad havnens nye revisionsfirma Brandt Revision og Rådgivning om at gennemgå samtlige havnens anlægsaktiver i et tæt samarbejde med havnens medarbejdere.

Anlæg er nedskrevet til nul
Gennemgangen af havnens forskellige anlæg har bevirket, at der er sket en nulstilling af værdien på en række anlæg. Desuden er der sket ændring af restlevetiden for andre anlæg. Endvidere er de udgifter, som har været afholdt til havnens udvidelsesprojekt, blevet straksafskrevet.

– Men det er ikke det samme som at sige, at pengene er smidt ud af vinduet. Langtfra. Vi er blandt andet med den viden i ryggen gået i gang med at finde ind til, hvad der kan lade sig gøre i det fremtidige projekt for udvidelsen af Hanstholm Havn, forklarer Martin Vestergaard.

Den omfattende gennemgang af anlæggene har medført, at der er sket en nedskrivning af egenkapitalen med 38,5 mio. kr. i 2014-regnskabet, hvoraf havneudvidelsesprojektet tegner sig for 9,6 mio. kr., mens 2,5 mio. kr. hidrører fra to EU-projekter, der blandt andet omfatter en analyse af mulighederne for at flytte transport af fødevarer fra landevej til søvejen.

Dertil kommer ekstraordinære udgifter på 1,5 mio. kr. i forbindelse med omstruktureringer af bemandingen på havnen.

Egenkapitalen i Hanstholm Havn er nu på knap 91 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på over 78 pct. af de samlede aktiver, hvilket er en forbedring sammenlignet med året før.

– Dermed er vi stadig økonomisk velpolstret til fremtidige udfordringer, siger Martin Vestergaard.

Omsætning stiger
Mens bundlinjen går i rødt, har omsætningen på Hanstholm Havn til gengæld været knap 1 mio. kr. højere end budgetteret og knap 700.000 kr. højere end i 2013 som følge af flere fisk over kaj.

– Set i lyset af, at der ved indgangen til 2014 var store udfordringer for fiskeriet på grund af tvisten med Norge om fiskerettigheder, er væksten i omsætningen tilfredsstillende, siger Martin Vestergaard.

Bestyrelsen fastholder sine ambitiøse vækstmål i den nye forretningsplan, som blev vedtaget 1. december sidste år. Allerede i 2015 forventes sidste års rekordtab at blive vendt til et overskud på 2,7 mio. kr. efter en fremgang på 10 pct. i omsætningen til ca. 28 mio. kr. i forhold til 2014.

Som ny havnedirektør har Henrik Carstensen også ansvaret for at eksekvere bestyrelsens langsigtede vækstplan for Hanstholm Havn. Her er målet en årlig vækst på minimum 10 pct. indtil 2018 og en driftsindtjening på mindst 15 pct. fra 2016.

– Det er en ambitiøs, men stadig realistisk målsætning, siger Martin Vestergaard.

Fire fokusområder
Hanstholm Havn har fire fokusområder med potentiale til vækst. De er en kombination af eksisterende og nye forretningsområder – dels de nuværende kerneområder fiskeri og gods og dels nye forretningsområder som vedvarende energi og offshore.

Alle fire fokusområder forventes at få endnu bedre betingelser for vækst med den planlagte udvidelse af havnen for op mod to mia. kr. inden 2020. Projektet er lagt i hænderne på et nyt udviklingsselskab, der med den tidligere A.P. Møller-Mærsk medarbejder og internationalt erfarne Morten Lund i spidsen skal sikre privat kapital og knowhow til havneudvidelsen i Hanstholm.

– De økonomiske mål i forretningsplanen er fortsat uafhængige af havneudvidelsen, idet vi bevidst holder tingene i to ligeværdige spor for at sikre optimal fokus på begge dele, siger Martin Vestergaard.

Forfatter

Related posts

Top