Opråb til alle håndværkere: Vil I bygge to-cifret millionprojekt på Mors?

Siden 1. februar har håndværkere haft mulighed for at få udbudsmaterialet til det nye plejecenter på Mors tilsendt. Håndværkerudgifter og bygherreindkøb forventes at løbe op i 74 millioner. Det samlede beløb for projektet er sat til 94 millioner kr., og er det største af sin art på Mors i nyere tid.

Ønsker man at blive en del af projektet, så skal man have indsendt sit tilbud inden d. 24. april kl. 14.

Plejecenteret kommer til at rumme 4206 m2 og indeholde 30 demensboliger og 18 leve-bo boliger, som alle har tilhørende atriumgårde, anretter køkkener, fællesrum med mere. Derudover vil det nye plejecenter indeholde daghjem, dagcenter, modtagerkøkken, administration, møderum, aktivitetsrum, wellnessrum, fitnessrum, depoter, personalefaciliteter og vaskeri.

– Vi vil gerne opfordre alle håndværkere til at søge om at få materialet tilsendt, så man kan vurdere, om man kan og vil løfte opgaven. Den 24. april kl. 14 åbner vi alle indsendte tilbud, fortæller Niels Pedersen, Centerchef for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

For at få adgang til dokumenterne, kan interesserede firmaer sende en mail, med kontaktoplysninger samt hvilken eller hvilke fagentrepriser de ønsker at byde på til info@km-ark.dk

Opdelt i 10 underentrepriser
Udbudsmaterialet er opdelt i 10 underentrepriser, som det står den enkelte entreprenør frit for at byde på.

De 10 entrepriser er:
1. Råhus entreprise (Jord, mure og beton)
2. Tømrer – Snedker entreprise
3. Tagdæknings entreprise
4. Inventar entreprise
5. Gulvbelægnings entreprise
6. Male entreprise
7. VVS entreprise
8. Ventilations entreprise
9. El entreprise
10. Modtagekøkken – entreprise (større køkken samlet for hele centeret)

Forfatter

Related posts

Top