Opfordring til transportministeren: Fremryk udvidelsen af hovedvej

I et brev stilet til Transportminister Benny Engelbrecht opfordrer den tværkommunale komité for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning, ministeren til at fremrykke udvidelsen.

Komitéen, der består af repræsentanter fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner samt både Region Midtjylland og Region Nordjylland, kommer i brevet med et konkret forslag til, hvordan man fra regeringens side kan gavne det lokale erhvervsliv både på kort og langt sigt.

I brevet pointerer komiteen, at en fremtykning af de statslige investeringer i den tiltrængte udbygning af Rute 26 og Rute 34 vil få dobbelt effekt:

– Dels vil anlægsarbejderne gavne beskæftigelsen og sætte gang i hjulene oven på Corona-krisen. Og dels vil områdets erhvervsliv inden for en overskuelig tidsramme få en tidssvarende infrastruktur, som er en helt afgørende forudsætning for fortsat vækst, står der blandt andet i brevet.

Komitéen begrunder yderligere sit forslag med argumentet om, at det vil være oplagt at tage fat på de – i denne sammenhæng – mindre og veldefinerede infrastruktur-projekter, der ikke forudses at kræve langvarige politiske forhandlinger.

Veritabel livsnerve
– Vi appellerer derfor til, at staten fremmer den længe ønskede udbygning af Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning. En strækning, der udgør en veritabel livsnerve for landsdelens virksomheder og for en befolkning, der ikke i nær samme grad som borgere andre egne af landet kan benytte kollektiv trafik til og fra arbejde.

– Vi er dybt afhængige af vejtransport, både når varerne fra områdets mange succesrige produktionsvirksomheder skal ud på det danske og de internationale markeder og når virksomhedernes ansatte skal pendle til og fra arbejde, hedder det i henvendelsen til transportministeren.

Endelig påpeger komitéen den fælles forpligtelse til at få sat gang i økonomien:

– Regeringen har fjernet anlægsloftet for kommuner og regioner, og kommunerne samler nu alle økonomiske kræfter om at give det lokale erhvervsliv en hjælpende hånd, så samfundet økonomisk kan rettes op, når den aktuelle krise klinger af. Vi beder om, at staten foretager et tilsvarende træk og fremmer de statslige investeringer i infrastruktur for at gavne beskæftigelsen på kort sigt og væksten her i området på længere sigt.

Forfatter

Related posts

Top