Omstridt minkfarm ét skridt tættere på godkendelse

I sommers modtog Teknik- og Miljøudvalget på Mors en ansøgning om at udvide dyreholdet på Nordmorsvej 9, der bl.a. skulle give plads til 3.000 minktæver. I den forbindelse blev der samtidig søgt om tilladelse til at bygge to minkhaller på hver cirka 4.650 m2.

Tilbage i december blev ansøgningen pillet af dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet med det argument, at ansøger først ville have lejlighed til at afgive en udtalelse i sagen.

I mellemtiden har Venstre sikret sig et absolut flertal i byrådet, og det virker nu som en formsag, at ansøgningen til etableringen af minkfarmen godkendes.

Venstre og DF sikrede flertal
På et møde i Økonomiudvalget tidligere i dag, stemte et flertal for, at sagen kunne bringes videre til endelig afstemning i kommunalbestyrelsen.

Hans Ejner Bertelsen (V), Hanne Haldrup (V), Henning Sørensen (V), Jette Jepsen (V), Meiner Nørgaard (O) stemte alle for, mens John Christiansen (A) stemte imod. Viggo Vangsgaard (A) undlod at stemme.

Den endelige godkendelse ventes at blive givet på kommunalbestyrelsesmødet i næste uge.

Foto: Visualisering af Minkhallerne på Nordmorsvej 9 set fra Nørremark mod Salgjerhøj, afstand 1 km. Kilde: Morsø kommune

Forfatter

Related posts

Top