Områdefornyelsesforsøg i Bjergby skydes i gang

Morsø Kommune har søgt om en udgiftsramme på 800.000 kr. til at gennemføre områdefornyelsesforsøg i Bjergby, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indvilgede allerede sidste år i at refundere disse.

Derfor har komunen og borgerne i Bjergby og Gullerup-området siden 1. marts haft en række møder mv. for at konkretiseret de ting, man ønsker at lave i området, og det arbejde sluttede den 1. maj.

Det særlige ved projektet på Mors, og som er baggrunden for tilskuddet fra staten er, at man skal komme med nye og anderledes løsninger på, hvordan man kan få områdefornyelse til at spille sammen med det landskab, områdefornyelsen skal laves i. Man kan med andre ord flytte grænser med projektet.

Områdefornyelsen skal foregå indenfor by- eller landsbyafgrænsningen, dvs. Bjergby, men i dette tilfælde udvides området til også at omfatte Gullerup Strand, og det er det ministeriet vil have forsøget til at omhandle.

Skal styrke Bjergby´s idenditet
Formålet med projektet er at styrke Bjergbys landsbyidentitet, som en grøn landsby ved fjorden, gennem fysiske tiltag.

Det vil gøre Bjergby mere attraktiv for beboere, tilflyttere og turister.

Det er også et formål at projektet understøtter den overordnede strategi og planlægning for området.

Konkret etableres der shelters, sauna, badeø, ny badebro for en bredere målgruppe, information samt forbedrede ophold- og adgangsforhold.

Økonomiudvalget har tiltrådt ansøgningen, som efter en tur i kommunalbestyrelsen den 6. juni skal være hos ministeriet senest den 21. juni.

 

Forfatter

Related posts

Top