Områdefornyelse: Nu fokuseres der på Klostertorv og P-pladser

Tilbage i foråret 2014 fik Morsø Kommune godkendt en områdefornyelse af Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Områdefornyelsen indeholder 4 hovedprojekter: Gasværksvej, Klostertovet, omlægning af parkeringsarealerne og omlægning af trafikken ved Broen og Vesterbro, med henblik på nedlæggelse af rundkørslen. Projektet på Gasværksvej er næsten afsluttet. Nu er det tid til at sende opgaven på de øvrige projekter i udbud.

Klostertorvet skal renoveres, så der bliver en bedre sammenhæng med gågaden og samtidig bliver parkeringsarealerne mere struktureret. Fokus har været på at sikre de bløde trafikanter og skabe et indbydende byrum. Som andre steder i byen, hvor gågaden mod trafikvejene skabes der en hævet flade, som sikrer, at bilisterne sænker farten, og at de gående har gode forhold til at krydse vejen. Derudover skal cykelforholdene over torvet forbedres.

Langs den nordlige side af Vestergade etableres en række plantebede med siddemuligheder, der skal skabe en grøn kant, hvor man har lyst til at gøre ophold. Ligeledes forbedres udeserveringsarealerne for Klostertovets Pølsevogn og ved Dueholmsgade (ved den tidligere blomsterbutik, red.).

Samme antal p-pladser
I forhold til parkeringspladserne skal de gøres mere overskuelige, og samtidig skal de have et mere sammenhængende udtryk. Antallet af parkeringspladser forbliver det samme som nu, men omlægges så der bliver plads til omlægning af Broen, som beslaglægger en del af Nettos nuværende parkeringspladser.

Formålet med trafiksaneringen er at skabe et mere sammenhængende område med større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter herunder skolebørn, som skal cykle gennem området. Projektet lukker Vesterbro for gennemkørsel og nedlægger rundkørslen og retter Broen op i et mere lige forløb hen over en del af Nettos parkeringsplads.

Områdefornyelsen koordineres i øvrigt med planlægningen for en ny dagligvarebutik ved Vesterbro hvor der idag ligger en bilforhandler.

Områdefornyelsen drøftes på et møde i Udvalget for Teknik og Miljø på onsdag.

LÆS OGSÅ:

Rema 1000 køber Ford-bygninger i Nykøbing

 

 

Forfatter

Related posts

Top