Ombygning og renovering af Karby Kuber

Aktivitetshuset Karby Kuber på Mors har modtaget 1 million kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Bevillingen skal gå til etablering af en social café og et mødested, som skal bidrage til at fremme den lokale sammenhængskraft.

Den tidligere landsbyskole i Karby på Mors blev i 2020 omdannet til et aktivitetshus for lokalsamfundet med faciliteter til møder, forenings- og fritidsaktiviteter. Et areal på 200 m2 var ikke omfattet af totalrenoveringen. Karby Kuber har længe ønsket at ombygge og renovere arealet med henblik på, at etablere en social café og
styrke mulighederne for at bruge lokalerne som møde- og aktivitetsrum for lokale
interessegrupper.
Med en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 1 million kroner kan projektet nu realiseres.

Caféen vil blive etableret i samråd med Café Perlen, som vil afholde en ugentlig fællesspisning til glæde for de lokale borgere. Lokalerne vil også kunne benyttes i
samarbejde med blandt andet det lokale Kulturhus, bibliotek og genbrugsbutik. Bevillingen fra Fonden skal også gå til etablering af et mindre antal værelser til udlejning
til turister og lejrskoler. Målsætningen er at øge værdien af Karby Kuber således, at det frivilligt drevne hus bliver samlingssted for lokalbefolkningens aktiviteter.

Foruden bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond, har Nykredits Fond tidligere givet tilsagn om et beløb på kr. 200.000 til projektet. Senest har Landdistriktsrådet på Mors støttet op med kr. 50.000

”Vi er glade, stolte og ydmyge. Fondsbevillingerne giver os mulighed for at udvikle Karby Kuber og tiltrække yderligere aktiviteter til vores hus. Vi kan næsten ikke få armene ned,” udtaler formand Henning Jespersen og fortsætter:

”Der ligger et stort arbejde forude for os, men vi er klar til at gå i gang. Der bliver brug for samme omfang af frivillige, som ved tidligere ombygninger. Desuden bliver der brug for opbakning fra Morsø Kommune, der ejer bygningen. Endelig bliver der også brug for konstruktivt samarbejde med håndværkerne, som gerne ses være lokale håndværkere. Vi har et håb om, at det hele går op i en højere enhed.”

Forfatter
Top