Østerild klar til at rykke på fremtiden

Borgerne i Østerild arbejder på en udviklingsplan, der kan udvikle og brande byen.

Der er afholdt flere borgermøder og lavet grupper, der arbejder på forskellige tiltag. Samtidig arbejder borgerforeningen, som har sat processen i gang, på de overordnede linjer og en samlet vision for byen. Blandt tiltagene er:

– Testcentergruppen arbejder på at binde byen sammen med testcentret for store vindmøller, og det kommende besøgscenter, der planlægges opført af Thisted kommune og DTU. Der er planlagt en gang/cykelsti gennem skoven og 35 orienteringsposter i skoven. Parallelt med dette er der søgt penge til at lave et læringsmiljø, rettet mod undervisning af skoleelever på alle klassetrin.

– Multicentergruppen arbejder på at lave et foreningsudvalg med medlemmer fra alle Østerild og omegns foreninger, med henblik på at styrke foreningssamarbejdet i byen.

– En gruppe arbejder med ideen om en Lystbådehavn i Hovsør. Der er foreløbigt søgt midler hjem til at lave et shelter og en bålplads. Der er desuden tanker om en autocamperplads i forbindelse hermed. Der er interesse for at undersøge kommunens samlede plan for lystbådehavne, da det er oplagt at lægge en havn i Hovsør.

– Kommunikationsgruppen arbejder på at brande Østerild, blandt andet ved at få hjemmesiden bragt up-to-date. De er samtidig i gang med at få fiber-net til byen, så hurtigt internet kan blive en mulighed for borgerne i Østerild. Gruppen arbejder ligeledes på måder at byde nye indbyggere i Østerild og omegn velkommen.

– Cykelstigruppen arbejder på at få en cykelsti mellem Hunstrup og Østerild, der kan fremme sikkerhed og tryghed for børn og voksne.

– En anden gruppe arbejder på at forskønne bymidten/torvet, så der kan blive mulighed for at opholde sig på torvet. De vil samtidig arbejde på at få ændret chikaner gennem byen, så cyklister ikke skal ud på vejen, når de skal forbi disse.

– Den gruppe der i flere år har arbejdet med at etablere en større købmandsbutik, har fået tilført nye kræfter, der kan hjælpe med opgaven.

– En byfornyelsesgruppe er i gang med at se på, hvor byen har brug for fornyelse og forskønnelse.
Grupperne har netop afholdt et midtvejsmøde, hvor alle aktiviteterne blev præsenteret.

Engagerede borgere rykker på fremtiden
Og opbakningen er stor blandt borgerne, der er mere end almindeligt interesserede i Østerild’s fremtid.

– Det er meget imponerende, hvad grupperne allerede er i gang med og hvad de har af planer. Der er et stort engagement, som jeg tror, vil bringe Østerild rigtig godt fremad. De har et stort potentiale særligt i forhold til mulighederne omkring testcenteret – men der er også kommet mange nye ideer på bordet i processen her, så det er godt for udviklingen af området, fortæller Jeanette Lund, der er professionel tovholder i projektet ligesom hun har været det i andre byer i Thy Mors.

I starten af det nye år skal borgerforeningens bestyrelse mødes med Jeanette Lund og drøfte de overordnede visioner og mål for Østerild. Herefter går arbejdet med at samle og skrive planen i gang, og målet er at offentliggøre udviklingsplanen i marts måned.

Indtil da arbejder grupperne videre med deres opgaver.

Forfatter

Related posts

Top