Ønsker tilladelse til og mulighed for at køre med modulvogntog

De helt store lastbil-modulvogntog kan komme til at fylde mere på vejene i Nordvestjylland i fremtiden.

To Mors-virksomheder har anmodet Morsø Kommune om, at der etableres mulighed for at lovlig kørsel med de store vogntog, der kan være op til 25 meter i længden og som består af to eller tre enheder.

Fredsø Vognmandsforretning ønsker tilladelse til at køre med modulvogntog på strækningen af Erslev Industriområde via Feggesund og Amtoft til rute 29 i Thisted Kommune.

Thisted Kommune har allerede godkendt og finansieret deres del af projektet. Projektets realisering forudsætter dog Morsø Kommunes deltagelse i projektet, som ventes at koste godt 450.000 kroner.

Også EasyAgri-Care har anmodet Morsø Kommune om, at der etableres mulighed for lovlig kørsel med modulvogntog på strækningen fra rute 26 via Næssundvej, Asselsvej, Østermøllevej til virksomhedens adresse Østermøllevej 32. Her ventes eventuelle infrastruktuelle ændringer at løbe op i små 700.000 kroner. Her skal Vejdirektoratet i givet fald stå for en del finansieringen svarende til 250.000 kroner.

Udvalget for teknik og miljø behandler anmodningerne på et møde i dag, hvor forskellige finansieringsmuligheder skal drøftes. Enten skal kommunen alene skal afholde udgifterne ellers skal de deles imellem kommune og virksomhed. Alternativ er det virksomheden, som skal betale det hele.

Arkivfoto: Fredsø Vognmandsforretning

Forfatter

Related posts

Top