Økonomisk hjælp måske på vej til øens forsamlingshuse

Forsamlingshusene har været hårdt ramt af aflyste fester under corona-nedlukningerne, og derfor åbner Morsø Kommune nu op for, at øens forsamlingshuse kan søge om støtte på op til 10.000 kroner.

Der findes i alt 16 forsamlingshuse på Mors, som lever op til de skitserede krav for at kunne søge om støtte til de faste udgifter. Derudover findes der 4 medborger- eller aktivitetshuse, der ligeledes har mulighed for at søge om støttekroner.

Morsø Kommunes økonomiudvalg skal på et møde på onsdag tage stilling til kommunaldirektørens forslag om at oprette en coronapulje, hvortil der afsættes 200.000 kroner.

Med puljen ønsker kommunen at bibeholde aktivitet i landsbysamfundene og imødekomme borgernes behov for fællesfaciliteter til mødevirksomhed samt andre kulturelle, idrætslige og lignende formål.

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top